2o Hospitality Forum
"Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις της ελληνικής ξενοδοχίας"

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Οι γεωπολιτικές προκλήσεις απειλούν το τουριστικό 2017

Ενδεικτικά θέματα προς συζήτηση σε αυτή την ενότητα:

 • Το μέλλον της τουριστικής Ανατολικής Μεσογείου
 • Η λύση στο ζήτημα των Παράνομων Κατοικιών
 • Άνοιγμα Νέων Αγορών
 • Το στοίχημα της Μέσης Ανατολής
 • Η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων και η συμβολή στον τουρισμό

 

Τους άξονες θωράκισης και ενδυνάμωσης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων επιδιώκει να αναδείξει το συγκεκριμένο πάνελ του συνεδρίου. O Πυρήνας του δομικού χαρακτήρα προβλήματος του ελληνικού τουρισμού εδράζεται στην άμβλυνση των εμποδίων ενίσχυσης των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα η υπερφορολόγηση και η ραγδαία άνοδος των παράνομων καταλυμάτων μέσω των παγκόσμιων ιστών εκμίσθωσης κατοικιών έχουν γονατίσει τα υγιή τμήματα της αγοράς. Θα αναζητηθούν οι  μέθοδοι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος, του κλάδου που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του ελληνικού τουρισμού.

Ακολούθως θα ανιχνευθεί ο τρόπος ενδυνάμωσης του Brand της χώρας. Πως δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να κυριαρχήσει στην αγορά. Ποιες οι διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται. Λύσεις περιορισμού της εποχικότητας και συνακόλουθα αύξησης της σεζόν ενός τουριστικού προορισμού καθώς και μιας ξενοδοχειακής μονάδας συζητούνται στην επόμενη ενότητα. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και το άνοιγμα νέων αγορών όπως αυτή της Μέσης Ανατολής αποτελούν κυρίαρχα εργαλεία αυτής της προσπάθειας και στο συγκεκριμένο πάνελ θα προταθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει η πολιτεία αλλά και οι επιχειρηματίες.

Η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και η ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση άλλων 3, σε συνδυασμό με τον επικείμενο διαγωνισμό στο Καστέλι Ηρακλείου και την ενίσχυση του ρόλου του Ελευθέριος Βενιζέλος επαυξάνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τουριστικών προορισμών, βελτιώνει τις υποδομές και διευρύνει τις δυνητικές αγορές προσέγγισης τουριστών μέσα από σύγχρονες πολιτικές marketing.

ENOTHTA 2
Οι νέες ευκαιρίες που δίνει ο κλάδος των προμηθευτών

Ενδεικτικά θέματα προς συζήτηση σε αυτή την ενότητα:

 • Νέες ευκαιρίες δανειοδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Ξενοδοχειακή Ασφάλιση και ασφάλιση κατά Πτώχευσης Tour Operator
 • Μοντέλα Ψηφιακού Self Service στον Τουρισμό. To Digital Μarketing στην υπηρεσία των υποδομών φιλοξενίας
 • Mobile Internet
 • Προμηθευτές Ύπνου. Το μεγάλο στοίχημα των εταιρειών στρωμάτων.

 

Η δυσκολία αναχρηματοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα υψηλά επιτόκια και οι ρυθμίσεις δανείων αποτελούν καθημερινό πρόβλημα για τον Έλληνα επιχειρηματία του κλάδου. Στο αναφερόμενο πάνελ του Συνεδρίου ακτινογραφούνται από ειδικούς οι νέες καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ όσο και από τον Αναπτυξιακό νόμο και αποτυπώνονται οι μέθοδοι άντλησης υψηλότερων κεφαλαίων με χαμηλότερα επιτόκια. Ακολούθως αναπτύσσονται οι δυνατότητες ρυθμίσεων υφιστάμενων δανείων, καθώς και οι δίαυλοι επίτευξης καλύτερων συμφωνιών.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία είναι υποασφαλισμένα.  Σημαντική παρακαταθήκη για την εξασφάλιση μιας επιχείρησης έναντι κινδύνων κάθε μορφής και την άμεση καταβολή της όποιας αποζημίωσης είναι η επιλογή της σωστής ασφαλιστικής εταιρείας. Στο εν λόγω πάνελ θα υπάρξει ανάλυση όλων των διαθέσιμων ειδών ασφαλιστικής κάλυψης. Στο εν λόγω πάνελ του 2ου Hospitality Forum καταγράφονται τα στοιχεία-κριτήρια που σκιαγραφούν τις δυνατότητες ορθολογικής επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας από έναν ξενοδόχο, δίδοντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν του.

Το Συνέδριο αναλύει όλες τις σύγχρονες τάσεις του ψηφιακού marketing και πώς αυτές διευρύνουν τα έσοδα ενός ξενοδοχείου μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος. Ποιες οι νέες τάσεις στους προμηθευτές ύπνου που φιλοδοξούν να δώσουν νέα διάσταση στην λεγόμενη τουριστική εμπειρία. Το Digital marketing διαρκώς διευρύνει τις δυνατότητες πωλήσεων και προβολής μια τουριστικής επιχείρησης καθώς και της δυναμικής ανόδου των εσόδων της. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η τεχνολογική υπεροχή μιας ξενοδοχειακής μονάδας και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού. Στο FORUM θα αποτυπωθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η επόμενη ημέρα των τουριστικών γραφείων

Ενδεικτικά θέματα προς συζήτηση σε αυτή την ενότητα:

 • Πώς μπορεί ο πράκτορας να μπει στο incoming;
 • O ανταγωνισμός στους on line tour operators-providers
 • Διασφάλιση σχέσεων συνεργασίας με τα ξενοδοχεία
 • Το στοίχημα του Home porting
 • Η προοπτική ίδρυσης Τουριστικού Επιμελητηρίου και ο FED HΑΤΤΑ διευρύνουν τον ρόλο του τουριστικού πράκτορα.

 

Τα τουριστικά γραφεία αποτελούν σταθερή αξία στήριξης των ξενοδοχείων. Η ορθολογική τους λειτουργία και η διόγκωση των επιλογών πώλησης τους αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο μιας ξενοδοχειακής αλλά και εν γένει τουριστικής επιχείρησης. Οι απειλές είναι πολλές οι ευκαιρίες όμως παραμένουν δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι παίκτες εισέρχονται στην αγορά του incoming με δεδομένη την απομείωση του εσωτερικού τουρισμού στην Ελλάδα λόγω ύφεσης.

Στο συγκεκριμένο πάνελ σκιαγραφούνται οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι που εμφορούνται στην παγκόσμια τουριστική κονίστρα. Πρόκειται για τα στοιχεία που αναδεικνύουν μια τουριστική επιχείρηση έναντι κάποιας άλλης δίδοντας της προστιθέμενη αξία. O ανταγωνισμός με τους on line tour operators-providers είναι διαρκής και άδικος πολλές φορές.

Ποιες οι νέες εναλλακτικές για τον τουριστικό πράκτορα και πως μπορεί να ενδυναμώσει το brand του και μέσα και από τα Social Media; Tην ίδια ώρα έντονα ερωτηματικά πλανώνται για τις δυνατότητες διασφάλισης ισοδύναμων σχέσεων συνεργασίας με τα ξενοδοχεία. Πώς αυτές διασφαλίζονται; Το στοίχημα του Home Porting είναι κοινό για προορισμούς που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια και δυνατότητες προσφοράς σύνθετου τουριστικού προϊόντος. Τα μηνύματα για όλη την ανατολική Μεσόγειο είναι δυσοίωνα τουλάχιστον για τα 2 προσεχή έτη, λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης του Home Porting ειδικά για την Αττική;  Η προοπτική ίδρυσης Τουριστικού Επιμελητηρίου και ο FED HΑΤΤΑ διευρύνουν τον θεσμικό ρόλο του τουριστικού πράκτορα δίδοντας ώθηση στις διεκδικήσεις του. Ποια τα επόμενα βήματα και ποιες οι προοπτικές του κλάδου;

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού η οποία σημειώνει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα με τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού της. Στο ίδιο πάνελ παρέχονται οι σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης μιας εγκατάστασης οι οποίες και δίδουν ποιοτική υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού.

Στο ίδιο μοτίβο είναι και η εξεύρεση ενός ορθολογικού συστήματος προμηθειών αποσυμπίεσης του κόστους και συνάμα εξασφάλισης υψηλότερης ποιότητας.

Παράλληλα οι ομιλητές του πάνελ δίνουν λύσεις εξασφάλισης του εμπλουτισμού του τουριστικού πακέτου και προϊόντος με παράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εταιρείες συμβούλων μιλούν για τον τρόπο προώθησης του τουριστικού προϊόντος στα κανάλια της τουριστικής αγοράς επιλέγοντας τεχνολογικές λύσεις με υπεροχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Οι ασφαλείς μέθοδοι μείωσης του κόστους μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Ενδεικτικά θέματα προς συζήτηση σε αυτή την ενότητα:

 • Λύσεις μείωσης του κόστους  (ενέργεια, περιβάλλον, συστήματα ποιότητας κ.λ.π.)
 • Πιστοποίηση και αστεροποίηση ξενοδοχείων
 • Οι παγίδες διατροφής σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, η γαστρονομία στην υπηρεσία του ξενοδόχου
 • Σύγχρονοι  Τρόποι Προβολής και Διαφήμισης
 • Η Αξιοποίηση των Social Media

 

Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού η φαρέτρα ενός ξενοδόχου οφείλει να διαθέτει όλα εκείνα τα σύγχρονα εργαλεία marketing και Πωλήσεων αφενός για να υπερκεράσει τον ανταγωνισμό και αφετέρου να διευρύνει σημαντικά τις πωλήσεις του.

Στο τελευταίο πάνελ παρέχονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου ένας επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης ξενοδοχείου να δύναται να βρει λύσεις μείωσης του κόστους  (ενέργεια, περιβάλλον, συστήματα ποιότητας κ.λ.π.) και να μπορεί ταυτόχρονα να ξεχωρίζει μέσα από έξυπνες επιλογές.  Ο νέος τρόπος πιστοποίησης και αστεροποίησης ξενοδοχείων είναι εδώ και ενάμισυ χρόνο γεγονός. Το αμέσως προσεχές διάστημα -αφού πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθέτημα από την πολιτεία- θα υπάρξει ένταξη της μεγάλης πλειοψηφίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο, αφού το χρονικό τους περιθώριο παρέρχεται στα τέλη του 2017.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιλέγοντας της σωστή εταιρεία πιστοποίησης;   Οι παγίδες διατροφής σε μια ξενοδοχειακή μονάδα είναι πολλές και η εξασφάλιση των σωστών πιστοποιήσεων αποτελεί παρακαταθήκη για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η γαστρονομία και η δυναμική της στη λεγόμενη ταξιδιωτική εμπειρία, αποτελεί διαρκές στοίχημα για μια ξενοδοχειακή μονάδα. Πώς αυτή εξασφαλίζεται από ένα ξενοδόχο και πώς παράλληλα απομειώνεται το κόστος αυτής;

Παράλληλα στο συγκεκριμένο πάνελ αναλύονται οι σύγχρονοι τρόποι προβολής και διαφήμισης ενός ξενοδοχείου, και καταληκτικά συζητείται η αξιοποίηση των social media ως μέσο προβολής μιας μονάδας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ως τέτοια νοούνται ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου το περιεχόμενο τους δημιουργείται από τους χρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διασυνδέονται και να αλληλεπιδρούν.

Εκτός από το facebook και το twitter, υπάρχουν και άλλες μορφές social media που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο. Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι τα social bookmarking sites, όπου ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώσει και να οργανώσει με τη μορφή link αγαπημένες του διαδικτυακές πηγές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πλατφόρμες κριτικής (επιχειρήσεων, προϊόντων), συζητήσεων (forum) και παραγωγής ειδήσεων από τους χρήστες, καθώς και τα site ομαδικών αγορών.

Τέλος στο Forum θα υπογραμμιστούν οι νέες τακτικές στην εποχή των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων που οφείλουν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις.